Thursday, January 9, 2014

Run to the Forgiveness of AllahSharing resensi taujih Syaikh Reda dari al Maghrib institure Yaman, ba’da maghrib di masjid UIA, Jumat 24 June 2011.
What?
Menuju ampunan Allah SWT , salah satu caranya adalah dengan segara bertaubat sebelum datangnya azab sebagaimana dalam QS Azzumar/39 : 53. Bertaubat artinya kembali kepada jalan Allah, jalan yang benar. Dan Allah selalu mengampuni dosa hambaNya kecuali dosa syirik.
Who?
Ternyata, yang diperintahkan untuk bertaubat tidak hanya orang yang berbuat salah atau melakukan sesuatu yang tidak diridhai Allah saja. Tetapi, semua orang yang beriman kepada Allah hendaknya melakukan taubat. Sebagaimana dalam salah satu ayat disebutkan surat Annur ayat 31 yang berbunyi...dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
When?
Otomatis, setiap saat kita harus bertaubat, dalam keadaan normal lebih-lebih ketika kita melakukan hal yangmendatangkan murkaNya.
How?
Ada tiga tahapan dalam bertaubat bil qabli, bil lisani wa amali. Dalam hati kita menyesal dan bersegera mohon ampunan kepada Allah, dengan lisan kita kita beristighfar dan menyebut asmaNya untuk memohon ampunan dan dengan perbuatan penyesalan dan perbaikan diri kita yang dapat mendekatkan kita kepada Allah SWT. Let’s taubat / back to the forgiveness of Allah!by Yuni YF

Share This!


About Alluring

Popular Posts

Total Pageviews

Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates